Arbetsvillkor och anställningsförhållanden inom städbranschen i Stockholms län

Saeid Abbasian

98 SEK

SKU: 978-91-7045-832-3 Category:

Description

Rapporten handlar huvudsakligen om arbetsvillkor och anställningsförhållanden inom den turbulenta städbranschen i Sverige, i synnerhet i Stockholms län. Författarna uppmärksammar många allvarliga problem som finns, problem som vi delar med andra västländer.
Majoriteten av städarna i länet är lågutbildade kvinnor och invandrare och inom branschen finns en tydlig underordning av kvinnor och invandrare samt en tydlig könssegregation och segmentering. Kvinnor anställs oftast som ”vanliga” städare med lägre löner medan män anställs som specialiststädare med högre löner. Merparten av företagsledare är däremot män från de nordiska länderna. Priskrig mellan olika städbolag i regionen leder till att många städare, särskilt de ”vanliga”, lever med ständig oro för att förlora sitt arbete. Det är de som drabbas hårdast av den turbulenta situationen i branschen.
Författarna har försökt studera dessa problem i ett bredare perspektiv genom att intervjua fackliga representanter, VD:ar och städare. De drar slutsatsen att de dåliga arbetsvillkoren och anställningsförhållandena är direkta följder av den turbulenta situationen i länet, kombinerat med invandrarnas och kvinnornas överrepresentation där. Många, särskilt de lågutbildade, har bristande kunskaper om lagar och regler och saknar makt att kunna påverka sina arbetsliv och marknaden i positiv riktning.

Additional information

Weight 132 g
Dimensions 4 × 165 × 242 mm
Language

Swedish

Number of pages

60

Publication year

2013

Format

Paperback

ISBN

978-91-7045-832-3

ISSN

1404-8426

Volume

2007:8