Vårdnadstvister

En rättssociologisk studie av tingsrätts funktion vid handläggning av vårdnadskonflikter med utgångspunkt från barnets bästa

Annika Rejmer

236 SEK

Art.nr.: 91-7267-142-4 Kategori:

Beskrivning

Drygt 30 000 föräldrapar bryter årligen upp från sin relation.
Ungefär 10% vänder sig till domstol för att få hjälp
med att lösa frågor om barnens vårdnad, boende och
umgänge. Det innebär att uppskattningsvis 6 000 barn årligen upplever att deras föräldrar strider i tingsrätt.

Annika Rejmers bok undersöker tingsrätts funktion vid handläggning av vårdnadskonflikter med utgångspunkt från barnets bästa. Författaren utgår från ett rättssociologiskt perspektiv, vilket innebär att tingsrätts funktion belyses utifrån ett socialt sammanhang.

Tingsrätts övergripande funktion är att tillhandahålla en offentlig konfliktarena där föräldrarna ges möjlighet till att strida under civiliserade former. Handläggningen tycks dock inte leda till något egentligt resultat. Undersökningen visar, med utgångspunkt från en enkätundersökning som besvarats av advokater, domare, föräldrar och socialsekreterare samt en analys av vårdnadsutredningar och tingsrättsdomar, att det enskilda barnets behov och önskemål inte utreds i tillräcklig omfattning och därmed inte heller beaktas på föreskrivet sätt i handläggningen. Dessutom påvisas att varken samarbetssamtal eller tingsrätts handläggning syftar till att genuint lösa föräldrarnas konflikt, trots att barns bästa anses vara två samarbetande föräldrar med en låg konfliktnivå. I boken lämnas förslag till hur handläggningsordningen skulle kunna modifieras för att i högre grad kunna uppnå en hållbar lösning av konflikten.

Ytterligare information

Vikt 467 g
Storlek 15 × 151 × 222 mm
Språk

Svenska

Antal sidor

248

Publikationsår

2001

Bandtyp

Häftad

ISBN

91-7267-142-4

ISSN

1403-7246

Volym

16