Välkommen till Professor Godis

En studie om reklam, ohälsosam mat och barn

Helena Sandberg

125 SEK

Art.nr.: 91-7267-223-4 Kategori:

Beskrivning

”Hej och välkommen till mig! Jag heter professor Godis och det här är min egen avdelning. Det bästa jag vet är godis! Att äta förstås, det är verkligen härligt!”

Detta är ett av flera exempel på hur unga konsumenter tilltalas i reklamen på Internet. Livsmedelsindustrins ansvar för svenska folkets hälsoutveckling har allt mer debatterats de sista åren. Inte minst har frågor om livsmedelsreklamens betydelse för barnens matvanor och preferenser tilldragit sig ett ökat intresse. I denna rapport redovisas resultaten från projektet ”Kartläggning av marknadsföring av ohälsosam mat till barn”. Projektet har finansierats av Nordiska ministerrådet och Konsumentverket och är den första studien som gjorts av livsmedelsreklam i Sverige. Projektet har initierats av Sveriges Konsumentråd och forskare vid Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet har anlitats för den vetenskapliga undersökningen. Det empiriska materialet som analyserats är omfattande. Det består av reklamannonser och reklaminslag från flera olika kanaler – direktreklam, serietidningar, Internet och teve – som samlats in under en vecka i november, 2005. Några av de frågor projektet sökt svar på är: Hur ser reklamen ut och vilken sorts mat görs det reklam för i olika kanaler? Hur stor andel av matreklamen kan betraktas som ohälsosam? Vem och vad möter konsumenten i reklamen och hur skapas varumärkeslojalitet?

Ytterligare information

Vikt 166 g
Storlek 6 × 165 × 240 mm
Språk

Svenska

Antal sidor

97

Publikationsår

2001

Bandtyp

Häftad

ISBN

91-7267-223-4

ISSN

1404-2649

Volym

2006:01