Tid för förändring – det är känt sedan gammalt

En studie av förutsättningarna för att beakta barnkonventionen i Malmö stads verksamheter

Charlotte Palmstierna

212 SEK

Art.nr.: 978-91-8039-155-9 Kategori:

Beskrivning

Det övergripande syftet med denna studie har varit att identifiera faktorer som gynnar eller missgynnar förutsättningarna för att Malmö stads verksamheter ska kunna beakta barnkonventionen i sitt arbete. Studiens upplägg tar sin utgångspunkt i principerna om följeforskning där vi, forskarna, haft återkommande kontakt med företrädare för det arbete som undersöks i Malmö stad.
Resultaten baseras huvudsakligen på en enkät genomförd med ett urval av personalen i Malmö stads förvaltningar. Materialet har med hjälp av normmodellen tematiseras utifrån vilja, kunskap och möjligheter, där faktorer som gynnar eller missgynnar förutsättningarna för att beakta barnkonventionen synliggörs.
I rapporten påvisas att det överlag finns goda förutsättningar att beakta barnkonventionen i Malmö stads förvaltningar utifrån den ansvarskänsla och vilja att göra så som framträder i resultatet. I rapporten har dock ett antal utmaningar såsom behov av en verksamhetsanpassad utbildning och handledning identifierats. I rapporten diskuteras detta utifrån perspektivet att det måste finnas både vilja, kunskap och möjligheter för att stadens arbete med barnkonventionen ska nå nästa nivå, och att det sålunda är viktigt att undanröja de hinder som identifierats. För att öka möjligheterna att i sitt arbete beakta barnkonventioner måste insatserna verksamhetsanpassas utifrån respektive förvaltning.

Ytterligare information

Vikt 468 g
Storlek 13 × 165 × 240 mm
Språk

Svenska

Antal sidor

214

Publikationsår

2022

Bandtyp

Häftad

ISBN

978-91-8039-155-9

ISSN

1404-1030

Volym

2021:4