Sociala utredningar om barn

En rättssociologisk studie av lagstiftningens krav, utredningarnas argumentationer och konsekvenser för den enskilde

Eva Friis

268 SEK

Art.nr.: 91-7267-150-5 Kategori:

Beskrivning

Denna bok handlar om sociala utredningar om barn inför en ansökan till länsrätt om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Intresset gäller föräldrarnas ställning i utrednings- och behandlingsprocessen. Hur bemöts och beaktas föräldrarnas uppfattningar om familjens och barnets problemsituation och deras synpunkter på hur barnets vårdbehov bör tillgodoses? Hur klarläggs och understöds föräldrarnas resurser som föräldrar?
Författaren undersöker tre utredningar utifrån den dokumentation som finns i respektive ärende. Hon rekonstruerar och analyserar ärendehandläggarens och föräldrarnas argumentationer i utredningarna, och konstaterar att utredaren befinner sig i ett överläge gentemot föräldrarna i utredningsprocessen. Detta överläge används bland annat för att öka bärkraften i utredarens argumentation för att vården måste arrangeras enligt dennes förslag.
En möjlig väg för att minska utredningarnas repressiva karaktär och därigenom förbättra kvalitén i utrednings- och behandlingsarbetet vore, menar författaren, att föräldrarna får tillgång till en stödperson under utredningstiden.

Ytterligare information

Vikt 546 g
Storlek 17 × 154 × 220 mm
Språk

Svenska

Antal sidor

290

Publikationsår

2001

Bandtyp

Häftad

ISBN

91-7267-150-5

ISSN

1403-7246

Volym

18