Rättssociologi som rättsvetenskap

Håkan Hydén

149 SEK

Art.nr.: 91-89078-47-0 Kategori:

Beskrivning

Rättssociologi som rättsvetenskap bygger i huvudsak på ett antal artiklar som tillkommit under olika skeden av den tioårsperiod som Håkan Hydén varit professor i rättssociologi vid Lunds universitet. De har tidigare varit publicerade i olika källor och därför varit, och med tiden blivit alltmer, svårtillgängliga i takt med att upplagor löper ut.
Syftet med denna samling av publikationerna är således dels praktiskt, dvs att göra innehållet mer lättillgängligt för en bredare publik, och dels att lägga första byggstenen i en rättssociologisk trilogi som har ambitionen att spegla olika sidor av rättssociologiämnet. I denna första bok beskrivs rättssociologi som rättsvetenskap. Den utgör därmed en brygga från Hydéns introduktionsbok i juridik, boken Rättsregler, över till rättssociologin.
Rättssociologi är samtidigt en rättsvetenskap och en samhällsvetenskap. Ett och samma forskningsprojekt kan vara relevant i båda riktningarna. Detta gäller både teoretiskt och metodologiskt. Det som är gemensamt för rättsdogmatiken och rättssociologin som rättsvetenskap är intresset för rättsordningen.

Ytterligare information

Vikt 284 g
Storlek 8 × 165 × 240 mm
Språk

Svenska

Antal sidor

130

Publikationsår

1997

Bandtyp

Häftad

ISBN

91-89078-47-0

ISSN

1403-7246

Volym

3