Rättssociologi och populärkultur

Bo Carlsson

128 SEK

Art.nr.: 91-7267-118-1 Kategori:

Beskrivning

Traditionellt har rättssociologin behandlat den rättstillämpande myndigheten, eller implementering av ny lagstiftning, speciellt i välfärdsstaten. Under senare år har det även framkommit ett behov av att
förstå normer i ett bredare sammanhang. Lokalsamhällets betydelse betonas allt mer. Det talas om ”rättskulturer”, om ”rättspluralism” och om ”rättens polycentri”. Det innebär en rymligare uppfattning om vad ”rätten” är, och var man kan finna olika former av normativa strukturer.

Det finns även ett ökat intresse för hur rätten upplevs av gemene man och hur rätten hanteras i vardagslivet. Det innebär ett större fokus på hur rätten fungerar i vardagslivet, på vad rätt och normer har för betydelse för ”vanliga” människor; vad är det som påverkar deras förhållningssätt till regler och auktoritet? Hur skapas något så abstrakt som rättsmedvetande och något så konkret som anpassning till regler? Varför följs regler i vissa sammanhang, när de i andra sammanhang enkelt
åsidosätts.

Det är i det här sammanhanget inte helt orimligt att påstå att människors uppfattning om rätten formas indirekt, via både massmedia och populärkultur; vi kan nämna fiktiva domstolsdramer (t ex Ally McBeal) och regelstyrd idrott. På ett liknande sätt formas sannolikt även förhållningssättet till moral, och till regler och dess efterlevnad, av populärkulturen. Här kan nämnas fotboll och dataspel.

Med detta som bakgrund lyfter författaren fram fotbollens normativa egenskaper och traditionella värden i kölvattnet efter en tilltagande professionalisering. Vad har traditionella värden och dygder, som ”fair play”, för framtid? Här diskuteras olika händelser på fotbollsplanen, men även serietidningarnas och dataspelens bild av fotbollen. Dessutom behandlas filmens och Hollywoodlogikens förhållande till rättssystemet.

Ytterligare information

Vikt 223 g
Storlek 6 × 165 × 240 mm
Språk

Svenska

Antal sidor

102

Publikationsår

2001

Bandtyp

Häftad

ISBN

91-7267-118-1

ISSN

1403-7246

Volym

12