Rättssäkerhet och tvångsvård

En rättssociologisk studie

Annika Staaf

317 SEK

Art.nr.: 91-7267-196-3 Kategori:

Beskrivning

Denna rättssociologiska studie handlar om tvångsomhändertagna missbrukares rättssäkerhet under tiden i vård. Författaren undersöker begreppet rättssäkerhet i förhållande till tvångsvårdens verkställighet på så kallade LVM-hem, i syfte att finna en begreppsdefinition som är operationaliserbar vid studier av rättssäkerhetens upprätthållande.

Med utgångspunkt i resultaten från en enkätundersökning och uppföljande samtalsintervjuer med anställda inom tvångsvård samt analys av olika styr- och regeldokument visas att rättssäkerheten kan förbättras för de enskilda omhändertagna klienterna i flera betydelsefulla avseenden. Studien visar även att själva begreppet rättssäkerhet är svårhanterbart för de tvångsvårdande institutionernas olika representanter, och en mångfald skiftande syn- och förhållningssätt kommer på olika sätt till uttryck under tvångsvården.

Det finns flera sätt att hantera de svårigheter som existerar i förhållande till rättssäkerhetens upprätthållande på LVM-hemmen, och författaren menar att den centrala myndigheten inom Statens institutionsstyrelse har att ta ett större ansvar för sådana frågor.

Annika Staaf är verksam vid avdelningen för rättssociologi vid Lunds universitet och enheten för socialt arbete vid Malmö högskola.

Ytterligare information

Vikt 794 g
Storlek 21 × 165 × 240 mm
Språk

Svenska

Antal sidor

356

Publikationsår

2005

Bandtyp

Häftad

ISBN

91-7267-196-3

ISSN

1403-7246

Volym

22