Projekt Nätverk Handel Malmös modell för kompetensutveckling av deltidsarbetslösa inom handeln

Slutrapport från den externa utvärderingen

Eva Friis

103 SEK

Art.nr.: 91-7267-198-X Kategori:

Beskrivning

En i högsta grad aktuell och brännande samhällsfråga med flera namn: deltidsanställningarna, ofrivillig deltid, deltidsarbetslöshet. Frågan är på flera sätt politiskt och ideologiskt kontroversiell i Sverige och har varit så under lång tid, på arbetsmarknaden och i det politiska livet på nationell nivå.
Projekt Nätverk Handel Malmö sökte i projektets kreativa och öppna form nya möjligheter att komplettera ett antal deltidsarbetslösas situation med skräddarsydd kompetensutveckling och utbildning. Man gjorde det på ett sätt som var maximalt flexibelt och byggde på deltagarnas egna behov och drivkrafter.
Hur lyckades man då med detta? Kunde parterna komma överens i en sådan laddad fråga? Kunde projektledarna och projektägarna hålla samman ett så över tiden ansträngande arbetsmarknadsprojekt med så pass många parter, intressenter och aktörer på arenan? Blev projektledarna accepterade som legitima aktörer av parterna, styrgruppen och deltagarna? Hade projektledarna tid och kraft över till att se och möta deltagarna som enskilda individer?
Och är det till slut så att projektets konkreta resultat kommer att kunna påverka de politiska beslut som väntas i den närmsta framtiden?
Forskare i rättssociologi vid Lunds universitet och rektorsutbildningen vid Malmö högskola har utvärderat detta projekt genom att följa det på skilda sätt under ett drygt års tid.

Ytterligare information

Vikt 152 g
Storlek 4 × 165 × 240 mm
Språk

Svenska

Antal sidor

68

Publikationsår

2001

Bandtyp

Häftad

ISBN

91-7267-198-X

ISSN

1404-1030

Volym

2005:2