Ny väg till nya vägar och järnvägar

Finanseringspragmatism och planeringsrationalism vid beslut om infrastrukturinvesteringar

John Hultén

284 SEK

Art.nr.: 978-91-88306-83-8 Kategori:

Beskrivning

Hur går det egentligen till när beslut fattas om nya, och för skattebetalarna kostsamma, väg- och järnvägsinvesteringar? Fattas besluten på basis av objektiva utredningar och noggranna kalkyler, eller är de ett resultat av politiska förhandlingar och spel mellan olika intressen? I denna avhandling undersöks investeringsplanering som politisk beslutsprocess dels genom en analys av hur planeringen har vuxit fram och institutionaliserats under ett drygt halvsekel, dels genom en detaljerad studie av den process som ledde fram till en omfattande satsning på transportinfrastruktur som presenterades av regeringen i mars 2010. Ett nytt inslag i processen var att staten försökte få andra, i synnerhet kommuner och regioner, att stå för delar av kostnaden. Särskilt fokus riktas i avhandlingen mot hur lokala, regionala och nationella aktörer interagerar i planeringsprocessen, samt mot de instrument som används för att styra och koordinera beslutsfattandet. Avhandlingen visar att investeringsplanering grundar sig på en teknokratisk, rationalistisk syn på beslutsfattande, men att det under senare decennier skett en förskjutning mot ett mer pragmatiskt förhållningssätt. Nya sätt att finansiera investeringar är ett tydligt tecken på denna utveckling.

Ytterligare information

Vikt 587 g
Storlek 19 × 155 × 220 mm
Språk

Svenska

Antal sidor

312

Publikationsår

2012

Bandtyp

Häftad

ISBN

978-91-88306-83-8

ISSN

0460-0037

Volym

166