Krishantering, hushåll och stormen Gudrun

att analysera hushålls krishanteringsförmåga och sårbarhet

Nicklas Guldåker

306 SEK

Art.nr.: 978-91-976521-6-2 Kategori:

Beskrivning

Större kriser och katastrofer som stormen Gudrun är sannolikt att vänta i framtiden. Det råder dock ovisshet om krisernas och katastrofernas art, omfattning och effekter. Nya och mångskiftande vetenskapliga studier och metoder inom kris- och katastrofforskning behövs för att öka samhällets kunskaper om och förmåga att hantera kända och okända hotbilder. I Sverige och Norden finns en omfattande forskning om myndigheters, organisationers och institutioners krisberedskap och förmåga att hantera större kriser och katastrofer. Det finns emellertid ett behov av kompletterande forskning om bland annat medborgares och hushålls krishantering. I samband med stormen Gudrun utgjorde de privata insatserna en väsentlig del av den totala krishanteringen.
Denna avhandling syftar till att utveckla och pröva en teoretisk begreppsapparat för analys av hushålls krishanteringsförmåga och sårbarheter. Utvecklingen och prövningen av en begreppsapparat sker primärt utifrån ett stormperspektiv och med särskilt fokus på stormen Gudrun. I avhandlingen presenteras resultat och strategier om hushålls krishanteringsförmåga och sårbarheter samt om externa samhällsaktörers förmåga att samverka med och stödja utsatta hushåll i samband med större kriser och katastrofer.

Nicklas Guldåker är verksam vid institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi vid Lunds universitet. Krishantering, hushåll och stormen Gudrun är hans doktorsavhandling

Ytterligare information

Vikt 529 g
Storlek 21 × 140 × 200 mm
Språk

Svenska

Antal sidor

342

Publikationsår

2009

Bandtyp

Häftad

ISBN

978-91-976521-6-2