Hushållskunder på elmarknaden

Värderingar och beteenden

Annika Carlsson-Kanyama

152 SEK

Art.nr.: 91-7267-166-9 Kategori:

Beskrivning

Man kan identifiera fem stora kundsegment på energimarknaden, nämligen hushåll i småhuslägenheter, hushåll i flerbostadshusens lägenheter, fastighetsägare till flerbostadshus, unga hushåll samt medelålders och äldre hushåll. Jämfört med energiföretagens andra kundsegment inom exempelvis industri, handel, service eller myndigheter är hushållssegmenten oorganiserade. De innehåller många hushåll med begränsat tekniskt kunnande, begränsad kunskap och förmåga att diskutera sin energisituation med energiföretagen, men däremot en betydande praktisk och beteendemässig vilja och erfarenhet att inrätta beteende och livsstil i en mera energieffektiv riktning. I synnerhet gäller detta i de äldre hushållen. De väsentliga parametrarna finns redan för att utveckla en informationsstrategi med ett behovsanpassat innehåll för varje målgrupp inom hushållens kundsegment på energimarknaden.

Ur ett samhälleligt perspektiv visar resultaten att beteenderelaterade energisparpotentialer finns och även i vilka grupper de redan är uppfyllda. I det senare fallet har kombinationer av styrmedel över tid bidragit till ett energieffektivt beteende. En viktig erfarenhet för många hushåll har varit oljekriserna på 1970-talet. För att man skall kunna ta tillvarata de potentialer som ännu inte utnyttjats krävs olika styrmedel som varierar från ren information till produktutveckling samt kombinationer av dessa. Dagens nivåer på energianvändning i bostäderna är till vissa delar generationsberoende. Om framtida generationer eller dagens unga kommer att anlägga samma energisnåla beteenden som dagens äldre är ovisst. Vissa beteenden är enbart betingade av tidsknapphet och bekvämlighet. Det finns dock fortfarande utrymme för många typer av energieffektivisering i hushållen.

Ytterligare information

Vikt 289 g
Storlek 8 × 165 × 240 mm
Språk

Svenska

Antal sidor

133

Publikationsår

2001

Bandtyp

Häftad

ISBN

91-7267-166-9

ISSN

1651-596X

Volym

2004:2