Framtidens fragmentering

Sekretariatet för framtidsstudier och välfärdssamhällets dilemman under det långa 1970-talet

Karl Haikola

313 SEK

Art.nr.: 978-91-89415-56-0 Kategori:

Beskrivning

I denna avhandling undersöks det svenska Sekretariatet för framtidsstudiers verksamhet från dess bildande i början av 1970-talet till cirka tio år senare. Sekretariatet var under denna period en del av den svenska statsapparaten och förväntades bidra med underlag till såväl den politiska planeringsprocessen som den allmänna debatten. I ett antal uppmärksammade och omdebatterade projekt belystes ämnen som ekonomisk tillväxt, energiförsörjning och internationalisering i ett långsiktigt perspektiv. I avhandlingen analyseras verksamheten med en företrädesvis framtidshistorisk begreppsapparat. Fokus ligger sålunda på de framtidsbilder (visioner, utopier, scenarier etc.) och den framtidssyn (mer grundläggande antaganden om människans och samhällets möjligheter att påverka framtiden) som kom till uttryck i Sekretariatet för framtidsstudiers olika projekt. En slutsats är att en viktig förändring skedde därvidlag under 70-talets lopp. Denna förändring benämns avslutningsvis en fragmentering av framtiden. Den förklaras delvis som ett resultat av förändrade ekonomiska och internationella omständigheter i slutet av decenniet, men kopplas också till den kritik mot det svenska välfärdssamhället och socialdemokratin som hela tiden varit ett centralt drag i 70-talets framtidsdebatt. Framtidens fragmentering ställs således genomgående i relation till större förändringsprocesser i 70-talets välfärdssamhälle.

Ytterligare information

Vikt 780 g
Storlek 21 × 169 × 239 mm
Språk

Svenska

Antal sidor

350

Publikationsår

2023

Bandtyp

Häftad

ISBN

978-91-89415-56-0