Elevinflytande i Lomma kommuns skolor (skolår 7-9)

Sammanställning av empiriskt material insamlat genom kvalitativa intervjuer med elever, lärare och rektorer vid två olika skolor juni månad 2005

Susanna Johansson

130 SEK

Art.nr.: 91-7267-201-3 Kategori:

Beskrivning

Föreliggande rapport handlar om demokrati, delaktighet och inflytande i två av Lomma kommuns grundskolor. Elevers rättigheter till inflytande finns föreskrivet i barnkonventionen, skollagen, kommunala styrdokument, samt i enskilda skolors lokala arbetsplaner. Rapporten belyser hur dessa förverkligas i skolans vardag.
Vad innebär elevinflytande? Hur gestaltas elevinflytandet, formellt och informellt? Hur upplever elever möjligheterna till delaktighet i undervisningen? Skiljer sig förhållningssättet till elevinflytande mellan olika lärare och rektorer?
Detta är frågor som diskuterats med elevgrupper, lärargrupper samt med skolornas rektorer. Resultaten från samtalen visar på svårigheterna med att uppnå ett reellt elevinflytande. Hur skall man då gå vidare i riktning mot målen?

Ytterligare information

Vikt 234 g
Storlek 6 × 165 × 242 mm
Språk

Svenska

Antal sidor

120

Publikationsår

2001

Bandtyp

Häftad

ISBN

91-7267-201-3

ISSN

1404-1030

Volym

2005:4