Den sköra balansen. Arbetslivet mellan fexibilitet och stabilitet

Arbetslivet mellan flexibilitet och stabilitet

Tor Claussen

173 SEK

Art.nr.: 978-91-89317-56-7 Kategori:

Beskrivning

Det råder en skör balans mellan flexibilitet och stabilitet i arbetslivets utveckling. Arbetsorganisationers behov av flexibilitet är starkt uppmärksammat, medan den minst lika stora nödvändigheten av stabilitet knappast erkänts alls. Frågor kring dessa förhållanden diskuteras på flera sätt i den här boken. Ett gäller själva termen flexibilitet, som ofta används på tvetydiga och ideologiska sätt. Det är därför poängfullt att rikta ett kritiskt och reflekterande sökljus på dess betydelser. Ett annat gäller för vem något är flexibelt respektive stabilt – arbetsgivare och/eller anställda. Flexibilitet är alltid flexibilitet för någon – och detsamma gäller stabilitet.

Några av bidragen gäller flexibilitet i offentlig sektor, medan andra tar sig an privat sektor och ytterligare andra hela arbetsmarknaden. Flexibilitet diskuteras i teoretiska sammanhang, men också i förhållande till vardagslivets praktik. Tyngdpunkten är dock hela tiden arbetslivet. Empiriska exempel är för det mesta hämtade från en Skandinavisk kontext, eftersom boken är ett resultat av samarbete mellan forskare från Høgskolen i Østfold i Norge och Karlstads universitet i Sverige.

Ytterligare information

Vikt 357 g
Storlek 10 × 165 × 242 mm
Språk

Svenska

Antal sidor

162

Publikationsår

2013

Bandtyp

Häftad

ISBN

978-91-89317-56-7

ISSN

1404-8426

Volym

2009:4