Den kosmetiska demokratin

En studie av den politiska diskursiva praktiken i Sjöbo och Ystad

Marja Åkerström

246 SEK

Art.nr.: 91-7267-324-9 Kategori:

Beskrivning

Den här boken handlar om hur visionerna och ambitionerna om att öka det medborgerliga deltagandet på kommunal nivå och därmed vitalisera demokratin, kan ta sig uttryck i praktiken. Det som visas här är att det inte så mycket är demokratin som vitaliserats. Däremot har talet om demokratin och talet om medborgarnas nya möjligheter att informera sig och kommunicera exploderat under de senaste decennierna. De nyare kommunikations- och informationsmöjligheter som införts i Sjöbo och Ystad, liksom i de flesta andra svenska kommuner idag, mellan medborgare, makthavare och medier, fungerar dock inte alltid som det är tänkt. Den offentliga informationen och den politiska kommunikationen har visat sig vara centrala objekt i själva maktutövningen, där såväl makthavare som medborgare och journalister utvecklar strategier och motstrategier för att få makt över och inflytande i politiken. Men framförallt har den offentliga informationen och den politiska kommunikationen en kosmetisk funktion. I dag sägs det vara viktigt att synliggöra och framställa sig så fördelaktigt som möjligt. Det är ett tänkande som även anammats i den politiska diskursen i allmänhet, liksom i Sjöbo och Ystad. Sammantaget har det visat sig att det kosmetiska handlandet tillskrivs allt större betydelse och att den kosmetiska demokratin är tilltagande. Det betyder inte att all demokrati är kosmetisk. Icke desto mindre befinner vi oss i en tid där ytan och allt tal om demokrati tenderar att fjärma sig från praktikens innehåll, genom allt tal om dess förträfflighet.

Marja Åkerström är lärare i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet. Detta är hennes avhandling.

Ytterligare information

Vikt 571 g
Storlek 16 × 165 × 240 mm
Språk

Svenska

Antal sidor

261

Publikationsår

2010

Bandtyp

Häftad

ISBN

91-7267-324-9

ISSN

1104-4330

Volym

15