Den anomiska rätten

Om undantagskonstruktionen av de rent ideella kränkningsersättningarna

Karl Dahlstrand

149 SEK

Art.nr.: 91-7267-241-2 Kategori:

Beskrivning

Vad betyder den anomiska rätten? Anomi är ett centralt rättssociologiskt begrepp introducerat av Èmile Durkheim om ett tillstånd av oklarhet och normlöshet som överförs på individerna och får dem att känna otillfredsställelse. Den anomiska rätten betyder alltså rätt som kännetecknas av osäkerhet och normlöshet. Identifieringen av anomin indikerar rättsliga förändringsprocesser och tydliggör samtidens rättskultur när mönster bryts. Kränkningsersättning, rent ideellt skadestånd för icke-fysiska skador, aktualiseras vid brott som innefattar ett angrepp av någons personliga integritet och människovärde.
Ett tydligt normbrott krävs således för uppkomsten av en rent ideell skada. Värderingen av dessa skador präglas samtidigt av osäkerhet och har beskrivits som normlös. Av tradition har svensk rätt därför intagit en restriktiv attityd till rent ideellt skadestånd på grund av gärningar som innefattat en kränkning av någon annans rättigheter eller intressen. Utgångspunkten har varit att ersättning endast lämnas för ekonomisk skada som går att objektivt mäta i pengar och ersättas fullt ut. Den s.k. undantagskonstruktionen av ideella skador riskerar ge upphov till otillfredsställelse och legitimitetsproblem i takt med ökat rättspolitiskt intresse för brottsoffer, diskrimineringsjuridik och mänskliga fri- och rättigheter.
Författaren beskriver hur synen på dessa ersättningar utvecklats, diskuterar olika rättssociologiska och viktimologiska aspekter, problematiserar undantagskonstruktionen utifrån samtida teoretiska strömningar och motiverar behovet av empiriska studier av det ”allmänna rättsmedvetandet” för att motverka rättens anomi, det vill säga oklarhet, och stärka brottsoffrens intressen och behov.

Ytterligare information

Vikt 290 g
Storlek 8 × 165 × 240 mm
Språk

Svenska

Antal sidor

130

Publikationsår

2001

Bandtyp

Häftad

ISBN

91-7267-241-2

ISSN

1404-1030

Volym

2007-01-01