Bo i Ro

Texter från ett tvärvetenskapligt symposium om bostäder, buller och hälsa

Frans Mossberg

105 SEK

Art.nr.: 978-91-87833-24-3 Kategori:

Beskrivning

Sveriges regering fattade den 9 april 2015 beslut om en ny förordning med bestämmelser om riktvärden för buller utomhus för spårtrafi k, vägar och fl ygplatser i närheten av bostäder. Förordningen om trafi kbuller vid bostadsbyggnader gäller sedan den 1 juni 2015. I denna förordning fi nns förändrade riktvärden för bullerexponering vid bostader som tillåter mer betydligt buller än tidigare, något som från många håll kritiserats för att medföra hälsorisker.
Ljudmiljöcentrums målsättning med symposiet Bo i Ro har varit lyfta fram den senaste forskningen om hälsa och buller, synliggöra förändringarna i bullerförordning som kan få konsekvenser vad gäller hälsa och välbefi nnande för stora delar av befolkningen samt diskutera strategier för framtida folkhälsa, boende och bullerhantering.
I denna skrift presenteras några av bidragen. Symposiet arrangerades av Ljudmiljöcentrum i samarbete med arbets- och miljömedicin i Lund och riktade sig särskilt till intresserade forskare, politiker och beslutsfattare.

Ytterligare information

Vikt 156 g
Storlek 4 × 169 × 239 mm
Språk

Svenska

Antal sidor

70

Publikationsår

2016

Bandtyp

Häftad

ISBN

978-91-87833-24-3

ISSN

1653-9354

Volym

15