Barnens och barnets bästa

- möjligheter och utmaningar i skola och HVB-hem

Anna Sonander

149 SEK

Art.nr.: 978-91-7267-442-4 Kategori:

Beskrivning

Det övergripande syftet med denna pilotstudie har varit att undersöka och analysera principen om barnets bästa i praktiken, med fokus på de spänningsförhållanden som kan finnas när både enskilda barns bästa och en grupp barns bästa ska beaktas. Studien är en mindre pilotstudie baserad på kvalitativa intervjuer med rektorer på sju högstadieskolor och föreståndare på sex HVB-hem (hem för vård eller boende). Grundskola och HVB-hem är exempel på institutioner där det kan finnas barn med olika sociala svårigheter, och där konflikter kan uppstå mellan barn och olika barns behov. Skolan är även en skyddsfaktor för sociala problem och en viktig samarbetspartner för socialtjänst och HVB-hem när unga bor på HVB-hem.

I denna rapport synliggörs och diskuteras hur olika professionella aktörer resonerar kring barnets bästa i arbetet och hur likheter och skillnader kan förstås i relation till organisatorisk och professionell tillhörighet, handlingsutrymme och samhällsuppdrag. Studien visar på några möjliga spänningsförhållanden och dilemman som kan finnas när barnets bästa ska tolkas och tillämpas utifrån de olika verksamheternas perspektiv och uppdrag, och i relation till gruppen unga och enskilda barn och unga, samt hur rektorer på högstadieskolor och föreståndare på HVB-hem kan resonera kring möjliga hinder och lösningar. Vidare belyser rapporten och intervjuerna några utmaningar i omvärlden vad gäller möjligheten att tillgodose barns bästa och med barnkonventionen som lag.

Ytterligare information

Vikt 284 g
Storlek 8 × 165 × 240 mm
Språk

Svenska

Antal sidor

130

Publikationsår

2021

Bandtyp

Häftad

ISBN

978-91-7267-442-4

ISSN

1404-1030

Volym

2021:2