Arbetarhistoria i brytningstid

Victor Lundberg (red.)

199 SEK

4 i lager

Art.nr.: 978-91-633-0639-6 Kategori:

Beskrivning

I antologin Arbetarhistoria i brytningstid – Landskrona i maj 2005 ingår 18 arbetarhistoriska uppsatser, skrivna av akademiska forskare från Umeå i norr till Malmö i söder. Här bjuds läsaren bland mycket annat på inblickar i en tunnbindares politiska tankevärld i 1880-talets Landskrona, i diskussionerna på tre internationella feministiska kongresser 1897, i svenska koloniseringsstrategier i Sydafrika vid sekelskiftet 1900, i tillkomsten av en ofrivillig fackförening i Lund på 1940-talet, i den svenska arméns stridsgymnastiska fostran under 1950-talet, i arbetets förändring i svensk bilindustri under 1900-talets sista decennier och i en svensk fackföreningstidskrifts antidiskrimineringsarbete strax efter sekelskiftet 2000. Men läsaren möter här också mer principiella och historiografiska diskussioner om den srbetarhistoriska forskningens innehåll och marginaler, utveckling och framtid. Bidragens kronologi sträcker sig över tre sekler, från sent 1800-tal till tidigt 2000-tal, med en tyngdpunkt kring 1900-talets mitt. Ämnesmässigt visar antologin att det unga 2000-talets arbetarhistoriska forskning i Sverige präglas av påfallande spännvidd och vital perspektivrikedom.

Uppsatserna i antologin är skrivna av deltagare vid den nationella forskarkonferensen ’Arbetarhistoria i brytningstid’ som Centrum för Arbetarhistoria arrangerade i maj 2005. De publiceras här i fyra tematiska avsnitt:
– Arbetarkultur, kunskapssyn och kulturarv
– Arbetslivets normer
– Fackföreningsrörelser i tiden
– Arbetare, kapitalism och politik
Samtliga uppsatser förenas dock av perspektiv som öppet och kritiskt granskar olika samhälleliga maktstrukturer och kastar ljus över grundläggande sociala konflikter i samhällshistorien.

Boken vänder sig framförallt till den arbetar- och samhällshistoriskt intresserade allmänheten, men lämpar sig även mycket väl för studiecirklar och för kurser vis universitet och högskolor.

Redaktör för antologin är Victor Lundberg. Han är doktorand i historia vid Lunds universitet och verksam vid Centrum för Arbetarhistoria i Landskrona.

Centrum för Arbetarhistoria grundades 1998 som en ideell förening genom ett samarbetsavtal mellan Lunds universitet, Landskrona kommun och Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona. Vi strävar efter att främja och bedriva arbetarhistorisk utbildning och forskning i dess vida bemärkelse genom tre huvudsakliga, samverkande inriktningar: utbildnings- och forskningsverksamhet; arkivverksamhet och utställningsverksamhet. I dagsläget har Centrum för Arbetarhistoria ett femtiotal medlemsorganisationer och verksamheter som sedan år 2001 utgår från hjärtat av Landskrona; den gamla patriciervillan Villa Fridhill.

Ytterligare information

Vikt 656 g
Storlek 24 × 155 × 220 mm
Språk

Engelska

Antal sidor

362

Publikationsår

2007

Bandtyp

Häftad

ISBN

978-91-633-0639-6

ISSN

1654-2908

Volym

1