Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang

Utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet

Anders Persson (red)

388 SEK

Description

Institutionen för utbildningsvetenskap vid Lunds universitet är en ny institution som startade 2011. Institutionen har bland annat uppdraget att samordna utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet och har tagit initiativ till ett utbildningsvetenskapligt forskarnätverk med idag drygt 100 forskare från Lunds universitet.

Bidragen i antologin har samlats under sex olika teman. Under temat Lärande finns fem kapitel som undersöker innehållet i lättlästa myndighetstexter, vad förståelse egentligen är och kunskapsinnehållets betydelse i lärande samt hur och varför digitala läromedel kan bidra till lärande.

Bakom temat Utbildning finns fyra texter om den så kallade Bolognareformen inom europeisk högre utbildning, om teori i gymnasiets litteraturundervisning, om vad slags kunskapsutveckling historieämnets undervisning ger upphov till och om hur komplexitet i läranderesultat kan bedömas.

Temat Framgångsvägar sammanfattar tre kapitel om hur vägledning i grundskolan påverkar elevers gymnasieval, om fritidslärande och medelklassvärden i föräldrars strategier när det gäller de egna barnens karriär och om hur personlighetsegenskaper och inlärningsstilar påverkar betyg.

I temat Utmanade normer studeras den danska skolans roll i moderniseringen av Grönland, genus och matematikdidaktik, samhällskunskapsämnets legitimitetskris och normkritiska och icke-förtryckande sätt att tänka inom undervisning och lärande.

De fyra kapitlen på temat Förutsättningar behandlar hur lärarutbildningen kan bidra till utvecklingen av blivande lärares professionella handlingsutrymme, den högre utbildningens internationalisering, naturvetarstudenters skrivande och skrivträning samt utveckling av forskningsbaserad undervisning och lärande inom medicinska utbildningar vid Lunds universitet.

Under temat Inramningar, slutligen, analyseras hur visualisering av lärandes ögonrörelser kan understödja metakognition, starka mikrokulturer inom högre utbildning, olika yttre och inre inramningar av skolans verksamhet och didaktiska irritationer inom musiklärarutbildning.

Antologin avslutas med att professor Berit Askling, tidigare huvudsekreterare för det utbildningsvetenskapliga forskningsområdet inom Vetenskapsrådet, reflekterar kring bildandet av den nya utbildningsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet i relation till det nationella utbildningsvetenskapliga landskapet.

Bokens redaktörer är Anders Persson, professor i sociologi respektive utbildningsvetenskap vid Lunds universitet, och Roger Johansson, professor i utbildningsvetenskap vid Lunds universitet och i historia med didaktisk inriktning vid Malmö högskola.

Additional information

Weight 994 g
Dimensions 27 × 169 × 239 mm
Number of pages

452

Publication year

2014

Format

Paperback

ISBN

978-91-7473-862-9