Snurr på interaktionen: kommunikation, makt och miljö

Jörgen Gotthardsson

87 SEK

SKU: 91-7267-297-8 Category:

Description

Den ökade medieexponeringen av den globala miljöproblematiken och oroande rapporter från världens miljöexpertis har etsat sig fast i människors medvetande. Men ibland är det ett för stort avstånd mellan en medvetenhet och ett praktiskt agerande. Speciellt långt blir det då medvetenheten är omdefinierad för att passa in i de rådande samhällsströmningarna.
Denna studie är en diskursanalytisk fallstudie av ett tilltänkt havsbaserat vindkraftsprojekt, Skottarevsprojektet i Falkenbergs kommun. Vi har studerat hur förespråkare och motståndare av projektet förhåller sig till miljöbegreppet när de kommunicerar. Som verktyg har vi använt oss av kommunikations- och samhällsteorier med fokus på kommunikativa handlingar, makt och relationen mellan natur och samhälle. Syftet har varit att undersöka vilken betydelse miljöbegreppet har för kommunikationen. Genom dagens miljömedvetenhet har vår studie visat en tvingande diskurs kring miljön. Detta innebär att både förespråkare och motståndare av projektet är drivna att förhålla sig positiva till miljön för att verka inom diskursens spelregler och för att erhålla legitimitet i det kommunikativa samspelet. Är vi fångar inom miljödiskursens murar, tvingade att uttrycka en miljömedvetenhet för att undkomma tomma och oförstående blickar? Studiens slutsats kastar nytt ljus på frågan om den nyvunna miljömedvetenheten flyttar oss närmare en lösning på miljöproblematiken, eller inte.

Additional information

Weight 103 g
Dimensions 3 × 165 × 240 mm
Language

Swedish

Number of pages

47

Publication year

2009

Format

Paperback

ISBN

91-7267-297-8

Volume

2009:1