Skånskt järn från Arilds tid till Frans Suells dagar

Tre traditioner av järnforskning

Anders Ödman

49 SEK

Out of stock

Description

Denna antologi utges som nummer 6 i en serie av böcker utgivna inom forskningsprojektet Norra Skånes Medeltid (Report series, Arkeologiska institutionen, Lund). Projektet startade 1986 och har bland annat behandlat järnproduktionens introduktion, omfattning och teknologi i det kolonisationsområde som norra Skåne utgjorde från 1100-talet, under hela medeltiden och hårdraget ända fram till det sena 1800-talets dekolonisation.
Den första delen av boken utgår från fältarkeologiska resultat från Riksantikvarieämbetets Geoarkeologiska Laboratorium i Uppsala (UV GAL). Texten tar upp arbeten med olika arkeologiskt undersökta järnproduktionsplatser i norra Skåne – den laborativa traditionen.

Den andra delen av antologin är sprungen ur Lunds Universitets arkeologiska institutions horisont med en redovisning av problemen vid ett antal järnproduktionsförsök, rekonstruerade utifrån arkeologiska fynd, lera och limonitmalmer med lokal anknytning till norra Skåne – den experimentella traditionen.

Som en avslutning presenteras två artiklar kring de sista yttringarna av skånskt bergsbruk, en vallonsmedja i Färingtofta socken från 1600-tal och en järngruva i Loshult från omkring 1800 – den källbundna historieforskningstraditionen.

Additional information

Weight 338 g
Dimensions 6 × 210 × 240 mm
Language

Swedish

Publication year

2015

Bandtyp

Paperback

ISBN

978-91-89578-59-3