Samverkan och normativ utveckling

Staffan Friberg

253 SEK

SKU: 91-7267-329-X Category:

Description

Samverkan och normativ utveckling är en studie som riktar fokus mot den samverkan som sker mellan brukare, medarbetare och ledning i offentlig förvaltning. Studien visar att samverkansarbetet mellan brukare, medarbetare och ledning i den offentliga förvaltningen påverkas av värdegrundsförskjutningen från kollektiv- till individsyn. Detta märks främst genom att allt fler frågor av operativ karaktär avgörs och beslutas i samverkan mellan berörda aktörer på olika nivåer i den kommunala organisationen.
Genom ramlagstiftning har möjligheter skapats så att fattade beslut kan föras ut i den kommunala organisationens olika delar. Detta bidrar till en förstärkning av det samverkansarbete som sker mellan de olika aktörerna.
Brukares inflytande i offentlig förvaltning sker i det dagliga mötet där brukares egna normer och bilder av det gemensamma goda, möter det offentliga. I detta möte påverkar brukares egna normer den kommunala verksamheten, som i sin tur påverkar brukares normer. Genom samverkan mellan brukare och det offentliga nås en jämviktspunkt som formar ett gemensamt offentligt etos och en gemensam bild av hur den offentliga förvaltningen ska se ut och hur den ska utvecklas. Mötet mellan aktörerna och den samverkan som sker dem emellan har såtillvida en avgörande betydelse för utvecklingen av den offentliga verksamheten.

STAFFAN FRIBERG är filosofie doktor i rättssociologi, vid Lunds Universitet och arbetar som utredningschef, i Lomma kommun. Samverkan och normativ utveckling är en fördjupning av studien Normbildningsprocess genom brukarsamverkan, som är Staffan Fribergs doktorsavhandling i rättssociologi.

Additional information

Weight 546 g
Dimensions 17 x 155 x 220 mm
Language

Swedish

Number of pages

290

Publication year

2001

Format

Paperback

ISBN

91-7267-329-X

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Samverkan och normativ utveckling”

Your email address will not be published. Required fields are marked *