Påbjuden valfrihet?

Om långpendlares och arbetsgivarens förhållningssätt till regionförstoringens effekter

Christina Scholten

94 SEK

SKU: 978-91-86491-48-2 Category:

Description

Rapporten tar som utgångspunkt den offentliga retoriken om regionförstoring där politiker och policyskapare driver tesen om ökad mobilitet, förstorade funktionella regioner och pendling som vägar till regional tillväxt. I rapporten synliggörs individen och familjen i ett arbetsliv och i en arbetsmarknadspolitik som präglas av föreställningar om rörlighet. Fokus ligger på att undersöka individens inställning och förhållningssätt till större funktionella regioner och därmed pendling samt vilken inställning arbetsgivare har till långpendlande medarbetare. I rapporten används idealtyperna strategen, tvivlaren och pragmatikern för att belysa teman såsom upplevelsen av pendlingssituationen, relationen mellan arbetsliv och privatliv, platsens betydelse, samt arbetets karaktär och innehåll. Utifrån materialet granskas även den förda politiken kring regionförstoring med krav på ökad rörlighet ur ett genusvetenskapligt perspektiv. Rapporten bygger på intervjuer som genomförts med långpendlare samt intervjuer med arbetsgivarrepresentanter.

Rapporten bygger på ett projekt som har finansierat av Vinnova (Verket för innovationssystem) inom ramen för DYNAMO-programmet.

Fil.dr. Christina Scholten är forskare vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning på Malmö högskola. Fil.dr. Sandra Jönsson är forskare vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och lektor i ledarskap och organisation på Malmö högskola.

Additional information

Weight 126 g
Dimensions 3 × 165 × 242 mm
Language

Swedish

Number of pages

57

Publication year

2010

Format

Paperback

ISBN

978-91-86491-48-2

ISSN

1404-8426

Volume

2010:2