Max Webers verklighetsvetenskap

Lars-Erik Alkvist

161 SEK

SKU: 91-7267-099-1 Category:

Description

Max Weber var en del av en övergripande debatt som framför allt fördes i Tyskland under 1800-talet, och den gällde humanvetenskapernas eller kulturvetenskapernernas specifika karaktär. Weber försökte göra avgränsningar mot naturvetenskapernas styrande utgångspunkter, där fenomen skulle underställas lagar eller teorier. Det innebär att det unika reduceras till det gemensamma. Att importera detta medodologiska angreppssätt till kulturvetenskaperna är enligt Weber av ondo. På kulturens område är det unika det intressanta, men det hindrar inte att man trots allt arbetar med kausalitetsbegreppet, som många kulturvetare ansåg tillhörde det naturvetenskapernas område.

Weber lanserar en verklighetsvetenskap som omfattar ovanstående utgångspunkter och metodologi. I detta bygge finner vi också teorier kring rationalitet och rationalitetsprocesser, hypotesgenererande modeller, förhållandet mellan subjekt och ”struktur”och förhållandet mellan ideér, intressen, världsbilder och social handling.

Additional information

Weight 321 g
Dimensions 9 × 165 × 240 mm
Language

Swedish

Number of pages

147

Publication year

2001

Format

Paperback

ISBN

91-7267-099-1

ISSN

1651-596X

Volume

2001:1