Män, våld och moralarbete

Rapporter från män som sökt behandling för våld i nära relationer

Susanne Boethius

260 SEK

SKU: 978-91-7623-450-1 Category:

Description

I Män, våld och moralarbete uppmärksammas hur män, som frivilligt sökt sig till verksamheter där det erbjuds behandling för våld i nära relationer, rapporterar om sina erfarenheter. Rapporteringarna består dels av svar på frågeformulär, dels genom deltagande i samtalsintervjuer. Författaren analyserar hur männen förklarar sina handlingar och gestaltar återberättade erfarenheter av våld och behandling. Samtliga intervjuade män framhåller moraliskt försvarbara identitetsbeskrivningar och i boken identifieras hur männen, med hjälp av redovisande förklaringar och stödjande karaktärsframställningar, genomför detta moralarbete.

SUSANNE BOETHIUS är sociolog, verksam vid Lunds universitet. Detta är hennes doktorsavhandling.

Additional information

Weight 525 g
Dimensions 17 × 155 × 220 mm
Language

Swedish

Number of pages

279

Publication year

2015

Format

Paperback

ISBN

978-91-7623-450-1

ISSN

1102-4712

Volume

110