Man måste sälja sig själv. Yrkesmässiga krav i det nya arbetslivet

- ett könsperspektiv

Helen Peterson

105 SEK

SKU: 978-91-89317-46-8 Category:

Description

Hur påverkar det nya arbetslivets yrkesmässiga krav på att ”sälja sig själv” och ”ta för sig” kvinnors position i arbetslivet och deras karriärmöjligheter? Den här rapporten belyser frågan utifrån en intervjustudie med kvinnor och män i IT-konsultbranschen. Rapporten visar att de intervjuade kvinnorna hade en bristande självtillit och en tendens att snarare undervärdera sin egen kompetens och sig själva samt upplevde de yrkesmässiga kraven som problematiska.

Kvinnornas svårigheter att förhålla sig till arbetsidealet förstärktes ytterligare av omgivningens förväntningar och bemötande. När kvinnorna försökte anpassa sig till de yrkesmässiga kraven på att ”ta för sig” kom omgivningens ogillande till uttryck genom nedsättande skällsord såsom ”bitch”. Kvinnornas ovilja att ta för sig och sälja sig själva kan därför tolkas som en medveten strategi för att undvika att omgivningen, som en kvinna uttryckte det; ”pratade skit” om dem.

Resultaten synliggör kvinnors så kallade dubbelbindning i arbetslivet, innebärande ett balanserande mellan förväntningar på anpassning till yrkesmässiga krav å ena sidan och könskonsekvent uppträdande å den andra. Detta var problem och svårigheter som männen inte upplevde eftersom det maskulina könskonsekventa uppträdandet sammanföll med arbetsidealet. Det nya arbetslivets yrkesmässiga krav på att framhäva sig själv och sin kompetens kan således bidra till att begränsa kvinnors karriärmöjligheter.

Helen Peterson är fil.dr i sociologi och verksam vid sociologiska institutionen vid Uppsala universitet.

Additional information

Weight 156 g
Dimensions 4 × 165 × 242 mm
Language

Swedish

Number of pages

71

Publication year

2013

Format

Paperback

ISBN

978-91-89317-46-8

ISSN

1404-8426

Volume

2008:2