Lite får man tåla — eller?

Strukturella och intersektionella perspektiv på hot och våld mot personal i hemtjänsten

Annette Thörnquist

98 SEK

SKU: 978-91-87521-05-8 Category:

Description

”I generationer har de som arbetar inom äldreomsorgen levt med att ’lite får man tåla’ och att det är fel på individen – inte på systemet”. Så säger en av informanterna i denna studie om hot, våld och kränkande bemötande mot personal i hemtjänsten. Empirin består av djupintervjuer med anställda, fackliga företrädare och chefer i två storstadskommuner, där hemtjänsten har konkurrensutsatts genom kundval enligt LOV. Resultaten tyder på att trots att det har blivit vanligare att tala om dessa frågor, så kan det fortfarande vara svårt att identifiera och synliggöra dem som faktiska arbetsmiljöproblem. Därmed ökar risken för att problemen individualiseras och efterhand normaliseras. Denna problematik diskuteras mot bakgrund av de senare årtiondenas strukturella förändringar i hemtjänstens styrning och organisering, inklusive konkurrensutsättningen genom kundval och dess följder för arbetsvillkoren. Analysen utgår också från ett intersektionellt perspektiv, som tydliggör betydelsen av föreställningar baserade på sociala kategoriseringar som klass, kön, etnicitet och ålder. Studien betonar och belyser dessutom vikten av att problematisera och kritiskt granska de föreställningar och motiv som styr hanteringen av upplevda fall av hot, våld och kränkningar, liksom den policy och de intressen som styr preventionen mot risker i arbetsmiljön.

Annette Thörnquist är docent i historia med lång erfarenhet av forskning om arbetsmarknadsrelationer och arbetsmiljö.

Additional information

Weight 134 g
Dimensions 4 × 169 × 239 mm
Language

Swedish

Number of pages

60

Publication year

2016

Format

Paperback

ISBN

978-91-87521-05-8

ISSN

1404-8426

Volume

2016:01