Ledningens vilja och avsikt

- säkerhetspolicyer vid svenska förvaltningsmyndigheter

Per Gustafson

230 SEK

SKU: 978-91-8039-186-3 Category:

Description

Alla organisationers ledningar vill ha en verksamhet som når upp till det som deras styrdokumenten vill förmedla. Ledningen har med sina säkerhetspolicyer visat sin vilja och avsikt med säkerhetsarbetet och förväntar sig att dessa styrdokument ger resultat. Är det så enkelt? Kan ledningarna bli framgångsrikare gällande efterlevnad? Genom att ta reda på vad säkerhetspolicyer innehåller och om innehållets utformning kan tänkas påverka efterlevnad och om det finns faktorer som kan användas för att nå en framgångsrikare efterlevnad. För att få en hanterbar nivå av säkerhetspolicyer, så behandlar avhandlingen innehållet i säkerhetspolicyer som kan kopplas till verksamhetsskydd vid svenska förvaltningsmyndigheter under regeringen. Målet med forskningen är i denna avhandling att få ökad kunskap om hur säkerhetsledningssystem i form av policy som styrdokument är uppbyggda vid svenska förvaltningsmyndigheter, identifiera generella utvecklingsbehov och utifrån dessa behov föreslå förbättringar. Säkerhetspolicyer behöver vara skrivna på ett sätt att det som skrivs skapar förståelse och acceptans och är begripligt för att uppnå målet med efterlevnad gällande säkerhetsarbetet. Då säkerhetspolicyer kan ses som en ledningsresurs för styrning av medarbetarnas förståelse och acceptans för hur arbetet med säkerhet ska genomföras, kan såväl ledning som medarbetare subjektifieras och subjektspositioneras med inspiration av Michel Foucaults teoretiska utgångspunkter.

Per Gustafson har mer än trettio års erfarenhet av att arbeta med säkerhetsrelaterade frågor och under de senaste åren inom akademin och kommunal verksamhet. Han har även två år i rad, 2015 och 2016, erhållit utvecklingsmedel från Stiftelsen Brand- och livförsäkringsaktiebolags Skånes jubileumsfond för brandskyddstekniska installationer samt åstadkommit ett antal innovationer inom säkerhetsrelaterade tjänster. Att utveckla sekuritetskunskap till ett akademiskt område är även en målsättning.

Additional information

Weight 531 g
Dimensions 14 × 169 × 239 mm
Language

Svenska

Antal sidor

238

Publication year

2022

Bandtyp

Häftad

ISBN

978-91-8039-186-3

ISSN

1650-9773

Volume

73