Industrial Cool

Om postindustriella fabriker

Robert Willim

170 SEK

SKU: 978-91-976434-1-2 Category:

Description

Vad är en fabrik? Med industrisamhällets avveckling följer en ny ruinromantik. Över hela Västvärlden blir slitna tegelfasader och rostbruna maskinhallar till nya utflyktsmål, gallerier, caféer eller trendiga arbetsplatser. Samtidigt skapas nya industrilokaler, där besökarnas intryck är lika viktiga som den vackert tillrättalagda produktionen. Är det bilar eller upplevelser som tillverkas här?

Industrial cool är namnet Robert Willim gett denna nya trend. Som
etnolog och forskare vid Lunds universitet har han under ett antal år
följt denna utveckling. Hans kulturanalys är utvecklad i dialog med
konstnärlig gestaltning.

Additional information

Language

Swedish

Number of pages

157

ISBN

978-91-976434-1-2

ISSN

1654-4811