Handelsstad i förvandling

Cecilia Fredriksson

172 SEK

Description

Den här boken tar sin utgångspunkt i den förändrade relationen mellan handel och städer. De senaste decennierna har detaljhandeln förändrats på flera grundläggande sätt. Traditionella butiker befinner sig i en omställningsfas och har fått konkurrens från nya tjänster och alternativa handelsformer. Mycket pekar på att handelns fysiska utbredning kommer att krympa till förmån för den digitala. Samtidigt ställer allt kunnigare kunder utökade krav på sådant som sortiment, kompetens, service och tillgänglighet, information om ursprung och miljöpåverkan. Parallellt med denna utveckling ser vi en fortsatt utbyggnad av handelsplatser belägna utanför tätorterna. Handel utgör en betydande del av ett aktivt stadsliv, något som leder till frågor om vad som kommer att hända med staden om handeln flyttas därifrån. Vilka dynamiker ligger bakom denna omstrukturering? Vad innebär denna utveckling för det traditionella butiksformatet? Vilka möjligheter och utmaningar kan vi ana i de nya former för handel som växer fram?

Genom att undersöka vad detta innebär för handeln i Helsingborgsregionen bidrar den här boken till förståelsen av relationen mellan handel och plats i ett bredare perspektiv. Bokens elva bidrag bygger på erfarenheter från ett regionalt forskningsprojekt som belyser handel i förhållande till stadsliv, konsumtionskultur och digitalisering. Projektet kan beskrivas som ett nyskapande samverkansprojekt mellan akademi, regionala aktörer, näringsidkare och fastighetsägare där fokus på nya butiksformat och konsumtionsformer syftar till att undersöka förutsättningarna för hållbara detaljhandelsstrategier.

Bidragen bygger på olika metoder och skilda forskningsmaterial. En central utgångspunkt har varit att hitta angreppssätt som kan användas för att belysa den komplexitet som finns inom handeln. Samtliga författare är knutna till Institutionen för service management och tjänstevetenskap på Campus Helsingborg, samt till Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet.

Additional information

Weight 357 g
Dimensions 10 × 169 × 239 mm
Language

Swedish

Number of pages

160

Publication year

2017

Format

Paperback

ISBN

978-91-982330-5-6