Från pressarkivet 1800-1899

En källsamling

Johan Jarlbrink

105 SEK

15 in stock

SKU: 978-91-88468-26-0 Category:

Description

"Från pressarkivet 1800-1899" består av ett brokigt källmaterial som på olika sätt belyser tidningspressen.

Här finns tidningstext, men också etiketten till en Publicist-punsch, tidningssidan använd som tapet, romanen med en kort passage om tidningsläsning, riksdagsanförandet om stämpelskatten, tryckeriets varmluftsmaskin, uppslagsordet ”elände” i ett komiskt lexikon liksom ”publicist” i ett seriösare, landshövdingens rapport över allmogens läsvanor och dagboksanteckningen som delvis tillskriver makens dåliga humör det faktum att de tyska tidningarna uteblivit. Dessa ibland till synes obetydliga skärvor samlar sig till olika berättelser om medielandskapets tröghet – och omvälvningar under 1800-talet.

Men boken är även avsedd att locka den som vill studera mediernas historia till fortsatta sökningar, också bortom arkivens och bibliotekens mest vältrampade stigar. Och den vill väcka frågor kring den mediehistoriska forskningens möjligheter och utmaningar. Vad kan vi egentligen utvinna ur medieformer som medaljer och skillingtryck? Och vad finns det överhuvudtaget för material som kan hjälpa oss att förstå det förflutnas medier?

Redaktörer är Johan Jarlbrink och Patrik Lundell. Båda är mediehistoriker, verksamma vid Lunds universitet.

Additional information

Weight 856 g
Dimensions 29 × 190 × 230 mm
Language

Swedish

Number of pages

254

Publication year

2012

Format

Hardcover

ISBN

978-91-88468-26-0

ISSN

1654-6601

Volume

21