Från diversity management till mångfaldsplaner?

Om mångfaldsidéns spridning i Sverige och Malmö stad

Sofia Rönnqvist

209 SEK

SKU: 978-91-628-7633-3 Category:

Description

Under 1990-talet introduceras mångfaldsidén i Sverige. Idén, som har växt fram i USA och som behandlar hur organisationer och företag kan dra nytta av att ha en heterogen arbetsstyrka, blir populär. En rad olika aktörer intresserar sig för idén och arbetar för att sprida och vidareutveckla den i Sverige. När mångfaldsidén sprids i Sverige hamnar etnicitetsaspekten i fokus och idén ses som ett nytt och användbart sätt att hantera organisations- och integrationsfrågor. Spridningsprocessen visar emellertid på de problem som finns när en idé som har sina rötter i en bestämd samhällskontext förs över till en ny miljö.
I studien behandlas mångfaldsidéns spridning i Sverige på två olika nivåer. Den första delstudien undersöker hur idén introduceras, sprids och modifieras på nationell nivå under 1990-talet. I den andra delstudien undersöks den kommunala organisationen Malmö stads arbete med att sprida och implementera mångfaldsidén i den egna verksamheten.

Additional information

Weight 395 g
Dimensions 13 × 155 × 220 mm
Language

Swedish

Number of pages

210

Publication year

2008

Format

Paperback

ISBN

978-91-628-7633-3

ISSN

1400-4860

Volume

48