Ekonomisk tillväxt i välfärdskapitalismen

En jämförande studie av BNP per capita-tillväxten i rika OECD-länder 1970-2000

Ola Stjärnhagen

202 SEK

SKU: 978-91-7623-490-7 Category:

Description

I början på 1990-talet drabbades Sverige av en mycket djup ekonomisk kris. Krisen uppfattades inte som en tillfällig konjunkturnedgång utan som symptom på grundläggande systemfel i Sveriges ekonomi. Samhällsdebatten dominerades av åsikten att den s.k. svenska modellen med stor välfärdsstat och höga skatter försämrat marknadsekonomins effektivitet och gjort att Sverige under lång tid halkat efter andra länder ekonomiskt.

I avhandlingen prövas hypotesen att välfärdsstaten hämmar den ekonomiska tillväxten. Har Sverige haft en lägre ekonomisk tillväxt än andra OECD-länder under perioden 1951-2000? Har länder med mer omfattande politiska ingripanden i marknadskrafterna lägre ekonomisk tillväxt än länder med friare ekonomier? Dessa frågor försöker avhandlingen besvara. En central slutsats är att det är svårt att fastställa något orsakssamband mellan den svenska välfärdsstaten och det faktum att Sveriges ekonomiska tillväxt varit lägre än i flera andra länder under efterkrigstiden.

Additional information

Weight 450 g
Dimensions 12 × 169 × 239 mm
Language

Swedish

Number of pages

202

Publication year

2015

Format

Paperback

ISBN

978-91-7623-490-7

ISSN

1102-4712

Volume

112