Distribution av förändringsintentioner: om styrning och handlingsutrymme i fyra förändringsarbeten

Hans Lindgren

83 SEK

SKU: 978-91-87521-07-2 Category:

Description

DISTRIBUTION AV FÖRÄNDRINGS – INTENTIONER: OM STYRNING OCH HANDLINGSUTRYMME I FYRA FÖRÄNDRINGSARBETEN

Hur styr man ett förändringsarbete? Går det och vilka konsekvenser får olika strategier? Denna artikel diskuterar mot bakgrund av fyra exempel på förändringsarbete, relationen mellan förändringsintentionerna och den praktik som intentionerna är tänkta att påverka. Syftet har varit att identifiera och förklara relationen mellan själva förändringsidén, verksamheternas handlingsutrymme, genomförandets dynamik och förändringsarbetenas resultat.

I artikeln identifierar vi fyra olika idealtypiska förändringsarbeten; det explorativa, det laborativa, det implementära och det stagnativa. Dessa fyra typer ger upphov till olika processer i förändringsarbetets formativa fas. De fyra idealtypiska förändringsarbetena kategoriseras utifrån en bedömning av balansen mellan styrning och handlingsutrymme.

Studien visar att organisationer som tillåter förändringsintentionen att distribueras ut i organisationen och som etablerar en balans mellan styrning av förändringsarbetet och verksamhetens handlingsutrymme, kommer att ha bättre förutsättningar för att lyckas med sina förändringsarbeten.

Additional information

Weight 89 g
Dimensions 2 × 169 × 239 mm
Language

Swedish

Number of pages

40

Publication year

2017

Format

Paperback

ISBN

978-91-87521-07-2

ISSN

1404-8426

Volume

2017:1