Det vardagliga och det vetenskapliga från bruket

Om sociologins begrepp

Klas Gustavsson

236 SEK

SKU: 91-7267-336-2 Category:

Description

Sociologen tränger in i vardagens alla skrymslen och vrår: skolan, arbetet, sexlivet och familjen – för att ikläda sig rollen som expert. Samtidigt förutsätter all sociologi att människorna själva besitter en rad olika kunskaper. Sociologin producerar nämligen vetenskap på grundval av människors vardagskunskap. Men hur förhåller sig sociologins begrepp och vetande till vardagsspråket och vardagserfarenheten?

I Det vardagliga och det vetenskapliga ger sig Klas Gustavsson i kast med en fråga som berör den sociologiska självförståelsen och som nästan alla sociologer någon gång har ställts inför. Syftet är att kritiskt utvärdera de centrala positioner som har intagits i den teoretiska debatten om den sociologiska begreppsbildningens förhållande till »det vardagliga« och »det vetenskapliga« samt att argumentera för det som här kallas för »en pragmatisk brytningsteori om förhållandet mellan det vardagliga och det vetenskapliga«.

Det vardagliga och det vetenskapliga är Gustavssons doktorsavhandling. Boken vänder sig till alla forskare och studenter som på något sätt intresserar sig för samhällsvetenskaplig vetenskapsteori och etnografisk metod.

Additional information

Weight 542 g
Dimensions 15 × 165 × 240 mm
Language

Swedish

Number of pages

248

Publication year

2011

Format

Paperback

ISBN

91-7267-336-2

ISSN

1102-4712

Volume

97