Det lilla extra

Om formella och informella relationer mellan personal och vårdtagare inom hemtjänsten

Vesa Leppänen

77 SEK

SKU: 978-91-7045-834-7 Category:

Description

Vårdbiträden och undersköterskor inom hemtjänsten utför en mängd olika typer av arbetsuppgifter när de möter vårdtagare. De ägnar sig åt olika former av hushållsarbete, hjälper vårdtagare med kroppshygien, ger medicinsk och existentiell hjälp samt socialt stöd. Ofta är arbetet intimt både psykiskt och kroppsligt. Det är vanligt att personal och vårdtagare träffas regelbundet och under lång tid, ibland flera gånger per vecka under många års tid. Det innebär att en viktig fråga, för både personal och vårdtagare, handlar om att upprätthålla en tillfredställande social relation.

Även om grunden för relationen är formell, det vill säga att personalen intar en organisatoriskt definierad roll och utför officiellt sanktionerade arbetsuppgifter, utvecklas ibland även en informell relation, det vill säga att personalen delvis lämnar den organisatoriskt definierade rollen och gör annat än de officiellt förväntade arbetsuppgifterna. De kan stanna kvar en stund extra hos vårdtagare, utföra arbetet särskilt väl och visa särskilt intresse för vårdtagare och deras omständigheter. Ibland uppstår vänskap.

Denna rapport är baserad på deltagande observationer och intervjuer med personal inom hemtjänsten. Här undersöks vilka förhållanden som gynnar förekomsten av informella relationer, vad de består av och hur de används av personal för att uppnå både privata och arbetsrelaterade målsättningar. Avslutningsvis diskuteras vilka för- och nackdelar som förknippas med de informella relationerna ur vårdtagarnas, personalens och organisationens perspektiv.

Additional information

Weight 73 g
Dimensions 2 × 165 × 242 mm
Language

Swedish

Number of pages

33

Publication year

2013

Format

Paperback

ISBN

978-91-7045-834-7

ISSN

1404-8426

Volume

2007:10