Det flytande flickrummet

Haul-videos på YouTube som subkultur 2.0

Filippa Jonsson

87 SEK

SKU: 978-91-981614-8-9 Category:

Description

I vår samtida digitaliserade värld har kulturproduktion aldrig varit så snabb, föränderlig och mångfacetterad som nu. Ungdomskultur frodas i ett dynamiskt klimat där gränserna för hur kultur kan produceras, konsumeras, kommuniceras och levas inte längre är fasta eller knutna till geografiska platser. Inom forskningen har diskussioner om digitala mötesplatser ersatt begreppet subkultur, som tidigare dominerat forskningen om ungdomskultur. Samtidigt ser vi hur plattformen YouTube erbjuder möjligheter för formandet av just subkulturer- om än i en annan form. Bland den stora mängd haul-videos som förekommer på YouTube finner vi en kultur fylld av ritualer, koder och gemenskap. I den här studien undersöker vi haulvideos som en digital subkultur och erbjuder ett nyanserat perspektiv på ungdomskultur. Vi ställer oss även frågan varför kvinnliga kulturella praktiker så sällan beskrivs som subkulturer.�

Additional information

Dimensions 3 × 165 × 240 mm
Language

Swedish

Number of pages

46

Publication year

2021

Format

Paperback

ISBN

978-91-981614-8-9

Volume

2021:1