BARBARICUM

Jerry Rosengren

106 SEK

SKU: 978-91-975955-1-3 Category:

Description

UPPÅKRA OCH SKÅNES JÄRNÅLDER
Denna bok är en guide till utställningen BARBARICUM – Uppåkra och Skånes järnålder – och innehåller 70 uppslagsord. Här finns viktiga sammanhang, väsentliga begrepp, fynd och fyndplatser presenterade som hjälp för besökaren. I boken får vi ta del av de fragment som arkeologerna finner och de nya spännande berättelser som vuxit fram på senare år.

UPPÅKRA AND THE IRON AGE OF SCANIA
This book is a guide to the exhibition BARBARICUM – Uppåkra and the lron Age of Scania – and contains 70 head words. Here are important contexts, essential concepts, finds and finding-places introduced as a help for the visitor. In the book we present the fragments that the archaeologists find and the new exciting stories that have emerged.

Additional information

Weight 288 g
Dimensions 8 × 165 × 222 mm
Language

English

Number of pages

95

Publication year

2007

Format

Paperback

ISBN

978-91-975955-1-3