Autonomi – realitet eller ideal?

Ylva von Gerber

272 SEK

SKU: 978-91-7623-093-0 Category:

Description

Autonomi – realitet eller ideal? behandlar begreppet autonomi inom tre kontexter – den statsrättsliga, den kantianska och den samtida filosofiska. Genom att följa begreppet historiskt belyses de likheter, olikheter och de otydligheter som finns. Bland annat jämförs Kants språkbruk avseende moralisk självlagstiftning med Samuel von Pufendorfs inom naturrätten. Det redovisas också hur skillnaden mellan ett deskriptivt och ett normativt innehåll i begreppet, om detta inte tydligt redovisas, kan resultera i en fruktlös evighetsdiskussion.

Autonomi är också ett relationellt begrepp; dels vardagligt, konkret – människor är sammanflätade med varandra genom olika sociala relationer och beroendeförhållanden, dels logiskt, begreppsligt – vilket illustreras med hjälp av en modell enligt vilken en entitet är autonom i förhållande till en annan entitet avseende en rättighet eller förmåga. Denna modell kan tillämpas inom samtliga tre kontexter ovan.

Additional information

Weight 515 g
Dimensions 18 × 148 × 210 mm
Language

Swedish

Number of pages

302

Publication year

2014

Format

Hardcover

ISBN

978-91-7623-093-0