Arbetslivsforskning och hållbarhet

Empiriska illustrationer och framtidsvisioner

Dan Porsfelt

142 SEK

SKU: 978-91-89317-52-9 Category:

Description

Kan svensk arbetslivsforskning ta plats i ”det stora hållbarhetsprojektet”? I så fall hur och vilken? Hur ser det nya goda arbetet ut? Hur har äldres möjligheter i industrin påverkats under senare decennier? Går arbete som anställd i personaluthyrningsbranschen att förena med andra livssfärer och ett familjeliv? Finns det behov av en mer normativ arbetslivsvetenskap, grundad i en disciplinbunden etik, som motvikt till en dominerande, filosofilös rationalism i samhället? Kan komplexitetsteorier hjälpa oss utveckla arbetslivet i en hållbar riktning?

Frågor som dessa berörs i denna antologi, vars bidrag, skrivna av svenska arbetslivsforskare, omfattar texter som alla berör frågor om hållbarhet. Artiklarna ger historiska perspektiv på, empiriska illustrationer av och teoretiskt nytänkande om arbetslivsforskningens förståelse av hållbarhet liksom, i någon mån, relationen mellan hållbarhet och lönsamhet i dagens och framtidens arbetsliv.

Antologin bygger på bidrag presenterade vid den 1:a Nationella Arbetslivsforskningskonferensen, vilken hölls vid Växjö universitet 6-7 maj 2008. Konferensens tema var ”Hållbarhet och/eller lönsamhet?” De författare som presenterar sina bidrag i denna antologi representerar ett brett spektrum av ämnen och discipliner inom svensk arbetslivsforskning.

Additional information

Weight 264 g
Dimensions 7 × 165 × 242 mm
Language

Swedish

Number of pages

120

Publication year

2012

Format

Paperback

ISBN

978-91-89317-52-9

ISSN

1404-8426

Volume

2009:1