Retorik och praktik i rekryteringsprocessen

Wuokko Knocke

112 SEK

SKU: 91-7045-672-0 Category:

Description

Denna rapport är en delstudie av Arbetslivsinstitutets regionala projekt i tre kommuner i Östergötland. Det regionala projektets övergripande syfte är att skapa förutsättningar för att minska den könsmässiga och etniska segregationen, att öka jämställdheten mellan kvinnor och män samt minska de könsrelaterade hälsoproblemen.
Föreliggande studie handlar om rekrytering av personal på olika typer av arbetsplatser i Norrköping. I samarbete med projektets styrgrupp i Norrköping har vårt intresse väckts för att undersöka hur rekrytering kan användas för att öka jämställdheten och den etniska mångfalden i yrken, arbetsuppgifter och anställ-ningsformer.
Vi vill tacka alla de personer som i de olika företagen, i de kommunala verk-samheterna, inom landstinget och på myndigheterna ställde sin tid till förfogande och lät oss ta del av hur rekryteringsprocessen hanteras i deras respektive verk-samheter. Tack också till styrgruppen i Norrköping för värdefulla förslag och synpunkter.
Följande fem forskare har genomfört intervjuerna: Inga-Britt Drejhammar, Kerstin Isaksson. Lena Gonäs, Wuokko Knocke och Hanna Westberg. Hanna Westberg blev tvungen att lämna projektet beroende på andra arbetsuppgifter. Kvarvarande forskare har ansvarat för analysen av intervjuerna och för utform-ningen av rapporten. Vi hoppas få tillfälle att återföra studiens resultat som ett underlag för diskussion och dialog med alla berörda lokala aktörer.

Additional information

Weight 176 g
Dimensions 5 × 165 × 242 mm
Language

Swedish

Number of pages

80

Publication year

2013

Format

Paperback

ISBN

91-7045-672-0

ISSN

1404-8426

Volume

2003:4