En publikation från Forskarskolan i historia och historiedidaktik