Vid gränsen

Integration och identiteter i det förnationella Norden

Harald Gustafsson

199 SEK

Slut i lager

Beskrivning

Gränser kan se knivskarpa och entydiga ut på historiska kartor. Men hur fungerade de i praktiken? Hur uppfattade man gränser och vilken betydelse hade de i människornas vardag? Det är först nyligen som historiker har börjat ställa sådana frågor, och i denna bok diskuterar sexton forskare från sex länder politiska, kulturella och etniska gränser före nationalstatens tid.
Det gamla Danmark-Norge står i centrum, men svenska och brittiska exempel ger relief. Det danska väldet hade många gränser och gränsområden, både inom sig och mot andra stater, och ibland drogs nya gränser. Med detta som utgångspunkt analyseras både teoretiska och mer konkreta aspekter på gränser. Det handlar till exempel om de danska provinser som Sverige tog på 1600-talet, om Jämtlands ställning inom den dansk-norska staten, om relationen mellan isländsk identitet och dansk patriotism på 1700-talet, om de komplicerade språkliga och politiska förhållandena i det dansk-tyska gränslandet och om grälande allmogekvinnor vid den norsk-svenska gränsen.
Resultatet blir att föreställningen om Gränsen med stort G får ge vika för ett mer dynamiskt gränsbegrepp. »Alla gränser är olika och deras karaktär ändras över tid«, som det heter i ett bidrag. Vi bör tänka i breda gränszoner, där centralmaktens olika behov och lokalsamhällets struktur gav till resultat skiftande påverkan på vardagslivet. De språkliga gränserna var inte entydiga och språkdomän är ett mer träffande uttryck än språkgräns. Gränserna inom staterna kunde vara lika viktiga som de yttre och deras karaktär kunde ändras utan några formella gränsändringar. När man kommer närmare de historiska gränserna framstår de som suddiga och mångtydiga, öppna för att användas av männi skor snarare än slutna barriärer mellan entydiga storheter på kartan.

Ytterligare information

Vikt 704 g
Storlek 26 × 180 × 235 mm
Språk

Svenska

Antal sidor

287

Publikationsår

2005

Bandtyp

Inbunden

ISBN

91-7061-017-7

ISSN

1651-775X

Volym

10