Unga möter vården

Upplevelser och förhållningssätt hos unga anställda i sjukvården

Helena Samuelsson

98 SEK

Art.nr.: 978-91-7045-831-6 Kategori:

Beskrivning

Hur ska hälso- och sjukvården lyckas med att attrahera arbetskraften i kommande generationer? Denna skrift presenterar resultaten av en studie inom forskningsprojektet ”Vårdens attraktionskraft – framtidens medarbetare”, ett samarbete mellan Arbetslivsinstitutet i Malmö och Region Skåne. Skriften ger en spännande inblick i hur unga anställda upplever vården och hur de förhåller sig till sitt arbete.

Studien väcker viktiga frågor kring hur tidiga upplevelser hos unga formar deras fortsatta förutsättningar i yrkeslivet, hur det påverkar deras engagemang och vilja att arbeta kvar i sjukvården och deras möjligheter att göra ett bra arbete och bidra till sjukvårdens utveckling. Ett avslutande kapitel i rapporten vänder sig till aktörer inom hälso- och sjukvården där olika förbättringsområden presenteras utifrån studiens resultat.

Rapporten är författad av Helena Samuelsson och Maria Flink, som under arbetet med studien kombinerat sina anställningar i Region Skåne med tjänstgöring vid Arbetslivsinstitutet i Malmö. Helena Samuelsson arbetar vid Region Skånes Hälso- och sjukvårdsledning med strategiska arbetsgivarfrågor. Maria Flink arbetar numera som kurator på Karolinska sjukhuset, och var tidigare verksam som kurator på Reumaenheten vid Universitetssjukhuset MAS i Malmö.

Ytterligare information

Vikt 134 g
Storlek 4 × 165 × 242 mm
Språk

Svenska

Antal sidor

61

Publikationsår

2013

Bandtyp

Häftad

ISBN

978-91-7045-831-6

ISSN

1404-8426

Volym

2007:7