Systematiskt säkerhetsarbete och beslutsfattande

- att förstå, förklara och förbättra

Per Gustafson

116 SEK

Art.nr.: 978-91-7753-497-6 Kategori:

Beskrivning

Sekuritet eller den säkerhet i samma betydelse som engelskans security, handlar om det verksamhetsskydd för organisation, medarbetare och övriga som behövs för att motverka fara, skada, förlust eller brott. Sekuritet är därmed en fråga om trygghet. För att möta framtidens utmaningar har doktorandarbetet syftat till att studera och identifiera effektiva processer gällande sekuritetshantering och beslutsfattande. Sekuritetshantering bygger oftast på beprövad erfarenhet och genom doktorandarbetet har detta arbetssätt nu närmat sig en större vetenskaplighet. Genom litteraturstudier har teorier om säkra organisationer, framgångsfaktorer samt beslutsfattande identifierats och dessa har därefter applicerats i modeller för att visualisera förslag till förbättrat systematiskt säkerhetsarbete. Den fortsatta forskningen syftar bland annat till att på vetenskaplig grund studera och analysera uttryck och begrepp i säkerhetpolicys, hur säkerhetsfunktioner är organisatoriskt placerade samt hur säkerhetschefens roll ser ut vid svenska förvaltningsmyndigheter.

Per Gustafson är säkerhetschef vid Lunds universitet sedan 2008 och publicerar nu sin filosofie licentiatavhandling i forskningsämnet Arbetsmiljöteknik med inriktning mot sekuritetshantering. Per Gustafson har mer än trettio års erfarenhet av att arbeta med säkerhetsrelaterade frågor och under de senaste tjugo åren inom akademin. Han har även två år i rad, 2015 och 2016, erhållit utvecklingsmedel från Stiftelsen Brand- och livförsäkringsaktiebolags Skånes jubileumsfond för brandskyddstekniska installationer.

Ytterligare information

Vikt 187 g
Storlek 5 × 169 × 239 mm
Språk

Svenska

Antal sidor

84

Publikationsår

2018

Bandtyp

Häftad

ISBN

978-91-7753-497-6