Symbolisk organisering

En studie av organisatorisk förändring och meningsproduktion i fyra industriföretag

Bengt-Åke Gustafsson

307 SEK

Art.nr.: 91-89078-48-9 Kategori:

Beskrivning

Hur produceras eller konstrueras organisatorisk mening? Vilken karaktär har den mening som produceras i de ”nya” organisationer som nu påstås vara på väg att ta form? Det är kring dessa två huvudfrågeställningar som Bengt-Åke Gustafsson rör sig i den här avhandlingen. Avhandlingens empiriska material har hämtats från fyra industriföretag som alla genomfört omfattande försök att förändra organisationen av produktionen. Tre av företagen ingår i globala industrikoncerner. Det fjärde företaget i studien är ett mindre och relativt nystartat industriföretag. För samtliga studerade företag gäller att avsikten med förändringen varit att åstadkomma en processorienterad produktionsorganisation och därtill en processorienterad organisatorisk mening. I samband med att produktionen av organisatorisk mening betonas får symboliska och retoriska inslag en central plats i de resonemang som förs i avhandlingen.

Ytterligare information

Vikt 750 g
Storlek 21 × 165 × 240 mm
Språk

Svenska

Antal sidor

343

Publikationsår

1997

Bandtyp

Häftad

ISBN

91-89078-48-9

ISSN

1102-4712

Volym

27