Små barns digitala vardagsliv

Barndom, föräldraskap och modernt familjeliv

Helena Sandberg

141 SEK

Beskrivning

Hur riktigt små barn, 0–3 år, får sina första kontakter med den digitala världen, utgör fokus i denna rapport. I ett flerårigt projekt har 16 småbarnsfamiljer studerats i syfte att komma riktigt nära hur medier av skilda slag introduceras för barnet, hur de används och hanteras samt hur föräldrar förhåller sig till den digitala medietekniken som del av barnets uppväxt. Projektet, som utförts av ett forskarteam från Lunds universitet, Högskolan i Halmstad och Malmö universitet, är unikt på så sätt att de allra minsta barnen inte tidigare studerats på ett så ingående sätt som i denna studie. Forskarna har använt en mångfald av metoder bestående av videoobservationer i barnens hem, ingående personliga intervjuer med föräldrar samt fältanteckningar.

Det framkommer att det så kallade uppkopplade hemmet är mer regel än undantag. När de minsta barnen kommer till förskolan är de redan vana vid digitala medier. En del tvååringar har t o m en egen mobiltelefon med spelfunktioner. De vet hur de ska trycka på knappar och kan nå upp till ikonen YouTube på stora skärmen i vardagsrummet. De har erfarenhet av att vara på FaceTime för att prata med mormor och morfar, för att ta några exempel på resultat från denna studie. Samtidigt är föräldrarna ofta medvetna om att det kan bli för mycket av det goda och uttrycker också vissa farhågor om att medier kan ta för mycket tid i anspråk, på samma gång som de i grunden är positiva till de digitala mediernas möjligheter och snarare ser som sin uppgift att stötta sitt barn i handhavandet av olika apparater och deras funktioner.

Ämnet för projektet är högaktuellt, då det pågår en debatt i samhället om hur de digitala medierna, särskilt att sitta framför ”skärmar”, kan tänkas påverka det lilla barnets fysiska och psykiska utveckling. Världshälsoorganisationen (WHO) har varnat för att alltför mycket stillasittande framför skärmar kan ha skadlig inverkan på våra yngsta. Till den diskussionen lämnar föreliggande projekt ett viktigt bidrag.

Ingegerd Rydin
Professor emerita i medie- och kommunikationsvetenskap

Ytterligare information

Vikt 263 g
Storlek 7 × 169 × 239 mm
Språk

Svenska

Antal sidor

118

Publikationsår

2024

Bandtyp

Häftad

ISBN

978-91-7267-488-2