Servicemötets praktik

på en tingsrätt, ett äldreboende och ett hotell

Anette Svingstedt

243 SEK

Beskrivning

Service managmentforskning ger servicemötet en central plats. Det uppmärksammas som ett viktigt tillfälle i vilket produktion, konsumtion och marknadsföring av verksamhetens tjänster sker. Dock finns det en tendens att i denna forskning diskutera servicemötet i alltför allmänna termer och göra det oberoende av den verksamhetsspecifika kontexten. I denna avhandling studeras istället det som sker i servicemötet, det vill säga praktik i servicemötet, i tre olika verksamheter: en tingsrätt, ett äldreboende och hotell. Det är tre verksamheter vars kännetecknande karaktärsdrag, tjänstelogik, är helt olika. I avhandlingen visas att verksamheternas tjänstelogik påverkar praktik i servicemötet, och hur detta sker. Studien visar tydligt att tjänstelogiken kommer till uttryck i hur personalen talar, hälsar, rör sig, klär sig och i hur materiella ting används samt i de dagliga rutinernas utformning.

Service managmentforskning söker efter det goda servicemötet och en dominerande tjänstelogik som kan gälla för alla typer av servicemöten och tjänsteverksamheter. Men det finns ett spektrum av servicemöten och tjänsteverksamheter med ytterst skiftande tjänstelogiker och det är denna variation som står i fokus i denna studie. Denna studie tydliggör hur verksamhetens specifika tjänstelogik präglar servicemötet och därför kan det vara mer rimligt och relevant att tänka i termer av servicemöten och tjänstelogiker, i plural, istället för servicemötet och en dominerande tjänstelogik, i singular.

Ytterligare information

Vikt 480 g
Storlek 16 × 148 × 210 mm
Språk

Svenska

Antal sidor

256

Publikationsår

2012

Bandtyp

Häftad

ISBN

978-91-7473-378-5